445

INTERVENCIJA

65

PARTNERA

263

PROJEKATA

645

ZADOVOLJNIH KLIJENATA

Zašto odabrati PREKO-INSTAL?

Profesionalna usluga

Preko 10 godina iskustva u realizaciji raznih uspješnih projekata.

Zadovoljtvo klijenata

Jamčimo i poštujemo rokove navedene u ugovorima.

Kvalitetna izvedba i garancija

Jamčimo za neprikosnovenu kvalitetu naših proizvoda i usluga.

Inovativnost

U našem timu se nalaze uspješni inženjeri širokog spektra profila.

Podno grijanje

Osnovni čimbenici koji utječu na izbor grijanja su geografska lokacija i klimatski uvjeti u kojima se objekt nalazi, toplinska izolacija objekta, karakteristike objekta, dostupnost energenata, početno ulaganje te potrebe i navike osoba koje borave u objektu. Kao preduvjet učinkovitog grijanja potrebno je dobro izolirati objekt te zamjeniti staru, potrošenu stolariju. Podno grijanje je sustav grijanja u kojem voda kruži po cijevima koje su ugrađene u tlo. Na taj se način toplina prenosi na podnu konstrukciju pa cijeli pod djeluje kao grijaće tijelo, tako pušta toplinu u prostor i grije zrak. Najveća prednost podnog grijanja u usporedbi s drugim sustavima grijanja je ta da je zbog velike grijaće plohe potrebna niska djelatna temperatura čime se štedi energija i uz kvalitetnu regulaciju grijanja moguće su velike uštede energije. Podno grijanje je pojam estetskog i komfornog načina grijanja bez cirkulacije prašine i suhog zraka, zdravstveno prihvatljivije i ekonomičnije od radijatorskog.

Vodovodne instalacije

Nudimo Vam izvođenje svih vrsta vodovodnih instalacija, od jednostavnih do najsloženijih, te koristimo različite vrste materijala pretežito novijeg tipa. Vodovodna instalacija u nekoj građevini služi za dobavu pitke vode zadovoljavajuće kakvoće, uz odgovarajući tlak i u potrebnim količinama, a čini ju cijevna mreža s armaturom. Instalacija je s jedne strane vezana na vodoopskrbni sustav, a s druge strane s mjestom potrošnje pitke vode. Voda iz vodoopskrbnog sustava temperaturno ne zadovoljava sve potrebe, pa je često potrebna priprema tople potrošne vode (PTV). Toplu vodu možemo dobiti centralnom ili lokalnom pripremom. Kod centralne se PTV priprema na jednom mjestu, te se razvodi do potrošača, dok se kod lokalne PTV zagrijava neposredno uz potrošače.

Naši partneri